Külastame kolme linna

Kultuuridessant 2016 toimub 2.-7. maini. 2.-3.- mai Narvas, 4.-5. mai Tallinnas, 6.-7. mai Tartus.

Kultuuridessandi käigus teevad koostööd erinevatel erialadel õppivad üliõpilased

kelle kätes on erinevate kontsertide, tantsu- ja teatrietenduste, performance'ite ning töötubade publikuni viimine.

MUUSIKA

Õhtustel kontsertidel saab kuulda jazz'i ja ka pärimusmuusikat

ETENDUSED

Etendusel saab tõelise elamuse TÜ VKA tudengite lõputööde esitustest